پرش به محتوا

کرونا

با توجه به شیوع موج پنجم کرونا: رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی درسطح واحد های صنفی الزامیست .

  • از

بهروزحصاری رئیس اتاق اصناف مرکزاستان البرزگفت :اگر به آمارهای جدید بیماران مبتلا به کرونا درروزهای اخیرتوجه کنیم ،درخواهیم یافت که موج پنجم این بیماری درکشورمان… ادامه »با توجه به شیوع موج پنجم کرونا: رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی درسطح واحد های صنفی الزامیست .